TEREZÍN
TEREZÍN/THERESIENSTADT

Nazisternes koncentrationelejer i  Terezìn så vi allerede sidste gang vi var i Prag, det vil sige, vi så fæstningen, og ikke selve byen, hvor jøderne levede et fantastisk frit liv med forretninger og kultur.

Øhhh nej! jøderne levede godt nok i selve byen, men det var rene potemkin-kulisser og staffage, for at stikke blår i øjene på Røde Kors og andre observatører. Det har uden tvivl været et rent helvede.

Det der gjorde størst indtryk var museet i byen, hvor mange børnetegninger er udstillede! Børnene var 10-14 år - og i 1944 var de alle døde i Auschwitz!!!

Uden for de gamle fæstningsmure ligger den jødiske kirkegård.

Her byggede fangerne i 1942 et krematorium, som indtil krigens slutning kremerede ca. 30.000 lig. Asken blev opbevaret i træ eller papurner i et columbaruim, hvor asken skulle stå til efter krigen, hvor den kunne begraves under hensyntagen til de jødiske traditioner. Endnu en nazistisk løgn - den aske der ikke blev massebegravet, blev kylet i den nærliggende flod!

Vi havde en sjov oplevelse i krematoriet; foruden at Michael og jeg skulle bære en jødisk kippa, i respekt for stedet, kom den tjekkiske opsynsmand og gav Helle en buket blomster. Vi forstod ikke noget af det han sagde, men forstod vist nok så meget, at Helle skulle lægge buketten et eller andet sted på området. Helle valgte at lægge buketten ved mindesmærket over de lande, som de naziske ofre kom fra.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite