CESKÝ KRUMLOV
ČESKÝ KRUMLOV

Byen bliver beskrevet som Sydbøhmens fineste by, og det er absolut velfortjent For foden af slottet, omgivet af kanaler, som med lidt god vilje kan virke som en voldgrav, klumper både gotiske- og renæssancehuse sig sammen i et meget hyggeligt virvar. 

Efter 2. verdenskrig forfaldt mange huse, da de tysktalende indbyggere blev ”drevet væk” og husene blev overtaget af fattige familier, der ikke havde midler til vedligeholdelse.

Først i 1970’erne blev byen atter istandsat så flot, at den i 1992 kom på UNESCO’s liste over verdens bevaringsværdige kulturarv.

I øjeblikket foregår der renovering af broer over kanalerne samt bolværk. Et sted var broen spærret, og et skilt viste den eneste vej for at komme videre: direkte gennem en af byens restauranter. Heldigvis var det indre af restauranten så usædvanligt og spændende, at vi tog os tid til kaffe og grog!


Krumlov Slot

Slottet, der har sin oprindelse i 1200-tallet, er et af de største aristokratiske sæder i Europa og det næststørste slot i Tjekkiet efter slottet i Prag. Det tilhørte en af landets mest magtfulde og rigeste adelige familier - familien Rosenborg, der var så rig, at kun kongen var mere velhavende.

Familien havde rosen i deres våbenskjold, hvorfor rosen også ses mange steder på slottet. De fleste af slottets bygninger man i dag kan se, er fra 1300-tallet, men ombygget og dekoreret efter moden op gennem tiderne. I begyndelsen af 1700-tallet blev slottet overtaget af en anden adelig familie - Schwarzenbergerne, der også satte deres præg på slottet.
 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite