CHRISTIAN V's TAPET, 1680'ERNE
KONG CHRISTIAN V'S BAROKDUG

I forbindelse med en tur til Barokhaven ved Frederiksborg Slot i Juni, besøgte jeg museeumsbutikken, hvor jeg fandt en dug indvævet med Christian V's spejlmonogram og blomster, fremstillet på baggrund af et silketapet, der findes på slottet.

Her er hvad Frederiksborg Museet skriver om dugen;


Efter en brand nyindrettede Christian V i 1680'erne Audienssalen, Løngangen og det tilstødende Tårnværelse, som kaldes Kongens Runddel.

I årene 2012-2016 blev Audienssalen og Løngangen nyistandsat og restaureret takket være en bevilling fra A.P. Møller Fonden.

På det Nationalhistoriske Museums initiativ blev også Kongens Runddel genskabt med paneler og silketapeter på grundlag af tegninger udført af Kongens Generalbygmester Lambert van Haven og oplysninger i slottets inventar.

I tapeterne er indvævet Christian Vs kronede dobbeltmonogram og blomster. Dette motiv går igen i denne dug, som er lavet efter inspiration fra det enestående tapetmønster.

Mønstret til dugen er tegnet og nyfortolket i 2017 af tekstildesigner Evalou Hauge.


Dugen måler 280 x 180 cm.

Dugen blev brugt første gang i forbindelse med middagen i anledning af min 50-års fødselsdag, den 26. Oktober 2017.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite